Tässä olen, lähetä minut!

LANUT ETSII TYÖNTEKIJÖITÄ KESÄKSI 2019

Leirisihteeri                          27.5.–28.7.2019

Musiikkivastaava                  3.6.– 28.7.2019

Lastenhoitovastaava             10.6.– 28.7.2019

Ensiapuvastaava                   10.6.– 28.7.2019

Leirisihteeriltä edellytämme toimimista leirin johtajan apuna hengellisten ohjelmien suunnittelussa ja toteuttamisessa (draamojen käsikirjoitus ja ohjaus), toimistotehtävissä sekä muissa leirikohtaisissa tehtävissä.

Musiikkivastaavalta edellytämme hengellisen lasten ja nuorten musiikin tuntemista, soitto- ja/tai laulutaitoa sekä kykyä hoitaa mm. seuraavat tehtävät: lauluvihkon ja PowerPoint-esitysten tekeminen, lauluvalinnat ja nuottien kerääminen, musiikin toteuttaminen ohjelmissa, bändin ja laulajien johtaminen ja harjoituttaminen sekä musiikkiaktiviteetista vastaaminen.

Lastenhoitovastaavalta edellytämme koulutusta tai työkokemusta lastenhoidon tai kasvatuksen alalta. Tehtäviin kuuluu lastenhoidon suunnittelu, toteutus ja lastenhoitajien esimiehenä toimiminen, työvuorojen suunnittelu ja tehtäviin opastaminen sekä muita leirikohtaisia ohjaajan tehtäviä.

Ensiapuvastaavalta edellytämme koulutusta tai työkokemusta ensiavun tai sairaanhoidon alalta. Tehtäviin kuuluu leiritilan ensiapuvälineistön ylläpito ja ensiavun tarjoaminen sekä muita leirikohtaisia ohjaajan tehtäviä.

Onko sinulla organisointikykyä ja oma-aloitteisuutta? Pidätkö tiimityöstä sekä lasten ja nuorten kanssa toimimisesta? Selviätkö aikaisista aamuista ja myöhäisistä illoista? Pidätkö Kallioniemestä? Oletko turvallinen ja tasapainoinen aikuinen?

Jos vastasit kyllä edellisiin kysymyksiin, saatat olla henkilö, jota etsimme. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi 4.3.2019 mennessä Nina Saaristolle.

Kerro hakemuksessa itsestäsi, tehtävä jossa haluaisit palvella, henkilö joka voi sinua suositella sekä yhteystietosi. Liitä mukaan myös mahdolliset alan koulu- ja työtodistuksesi.

TEHDÄÄN JEESUS TUNNETUKSI!